به ما بپیوندید

اپ استور برای ایرانیان بسته ماند

09/06/2012

امروز لیست این ۳۲ کشور اعلام شد و باز هم نام ایران در بین این کشورها قرار نگرفت.

Back to Top