به ما بپیوندید

اینستگرام عقب نشینی کرد: عکس های کاربران را نمی فروشیم

12/18/2012

این شرکت چندی قبل با تغییر سیاست های حریم شخصی خود اعلام کرده بود حق خود می داند عکس های شخصی کاربران را در تبلیغات تجاری به کار گرفته یا به فروش برساند، بدون آنکه رضایت کاربران را جلب کند یا از این بابت پولی به آنها بدهد.

تغییرات تازه که با انتشار اعتراضات تند کاربران در اینترنت همراه شد، سرانجام به عقب نشینی فیس بوک و طراحان اینستگرام منجر شد.

قرار بود سیاست گذاری جدید اینستگرام در این زمینه ظرف ۳۰ روز آینده اجرایی شود و مدیران آن حق داشته باشند عکس های مختلف کاربران را به شرکت های تبلیغاتی یا هر شرکتی که دوست داشته باشند، بفروشند.

بخشی از این سیاست گذاری جدید تا بدان حد مبهم بود که کاربران را گیج کرده بود و برخی از آنها گفته بودند ترجیح می دهند دیگر از خدمات اینستگرام استفاده نکنند.

Back to Top