به ما بپیوندید

فیس بوک تبلیغات پرس تی وی را بلاک کرد

09/18/2012

بر اساس گزارش وب سایت پرس تی وی، بخش مدیریت خطر(risk management department) فیس بوک طی یک ایمیل علت این کار را "قطع کردن قابلیت پرداخت پرس تی توسط سیستم امنیت" عنوان کرده.

در این گزارش آمده که این شبکه اجتماعی محبوب، در جولای نیز حساب این شبکه به دلیل دلیل آن را مشکلات فنی عنوان کرده بود مسدود کرده بود.

وب سایت پرس تی وی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی خبر از بلاک کردن تبلیغات خود توسط فیس بوک داد.

بر اساس گزارش وب سایت پرس تی وی، بخش مدیریت خطر(risk management department) فیس بوک طی یک ایمیل علت این کار را "قطع کردن قابلیت پرداخت پرس تی توسط سیستم امنیت" عنوان کرده.

در این گزارش آمده که این شبکه اجتماعی محبوب، در جولای نیز حساب این شبکه به دلیل دلیل آن را مشکلات فنی عنوان کرده بود مسدود کرده بود.

Back to Top