به ما بپیوندید

پسورد کافی نیست

09/02/2015

استفاده از پسورد به تنهایی کافی نیست. شما به لایه امنیتی دیگری هم نیاز دارید. سیستم تایید دومرحله‌ای اما مشکلاتی دارد که با کمک اپلیکیشن Authy می‌توانید آن را حل کنید.

دیدگاه‌ها

ناشناس:

خطای زیر رو میده:
Your country is not supported at this time.
لطفا راه حلی بگویید.

Back to Top