به ما بپیوندید

شصت ثانیه: اسکرین شات در ویندوز به روش ساده

07/07/2017

در ین ویدئو کوتاه می‌آموزیم که چگونه می‌توانیم در ویندوز با روشی ساده از مطالب اسکرین شات بگیریم.

Back to Top