به ما بپیوندید

شصت ثانیه: آدرس ایمیل موقتی برای مواقع ضروری

07/12/2017

گاهی پیش می‌آید که کاربر دوست ندارد ایمیل شخصی‌اش را به جایی بدهد که از آدم ایمیل می‌خواهد. لازم است که ایمیلی ارائه دهیم اما نمی‌خواهیم این ایمیل، ایمیل شخصی ما باشد. شاید ندانید که در این حال می‌توان یک ایمیل موقتی ساخت. در این ویدئو کوتاه با چگونگی ساخت این ایمیل موقت آشنا می‌شوید.

 

Back to Top