به ما بپیوندید

شصت ثانیه: چگونه با گوگل حساب کنیم؟

07/12/2017
آیا می‌دانید که با گوگل می‌شود محاسبه‌های ریاضی و تبدیل‌های دیگر را انجام داد؟
در این ویدئو کوتاه می‌آموزیم.
 

Back to Top