به ما بپیوندید

شصت ثانیه: دانلود عکس و ویدئو از اینستاگرام

07/17/2017

بارها اتفاق افتاده که دوست داشته باشیم عکس یا ویدئویی را که در اینستاگرام دیده‌ایم دانلود کنیم و ندانیم که باید چه کنیم. در این ویدئو کوتاه خواهیم دانست که چگونه این کار را انجام دهیم.

Back to Top