به ما بپیوندید

شصت ثانیه: محوکردن چهره‌ها در عکس

07/25/2017

بارها برایمان پیش آمده که خواسته‌ایم عکسی را منتشر کنیم اما خواسته‌ایم که چهره‌ی برخی افراد در تصویر شطرنجی یا تار باشد. در این ویدئو کوتاه با این کار آشنا می‌شویم.

Back to Top