به ما بپیوندید

شصت ثانیه: تنظیمات کاربردی در فیس‌بوک

08/01/2017

در این ویدئو کوتاه با چند تنظیم کاربردی در فیس‌بوک آشنا می‌شوید.

Back to Top