به ما بپیوندید

شصت ثانیه: پاکسازی ویندوز از فایلهای غیر لازم

11/07/2017

در این ویدئو کوتاه می‌آموزیم چگونه ویدندوز را از فایل‌های غیرضروری پا‌سازی کنیم.

 

Back to Top