به ما بپیوندید

شصت ثانیه: چگونگی تشخیص تقلبی بودن عکس‌ها

11/07/2017
در این ویدئو کوتاه با چگونگی تشخیص تقلبی‌بودن یا نبودن عکس‌ها آشنا می‌شویم. همینطور درمی‌یابیم که چگونه و از چه طریقی می‌توانیم به مشخصات یک عکس دسترسی پیدا کنیم.

Back to Top