به ما بپیوندید

شصت ثانیه: استفاده بهینه از استارت منوی ویندوز

11/07/2017

در این ویدئو کوتاه می‌آموزيم که برای دسترسی آسان به برنامه‌هایی که از آن‌ها مرتب استفاده می‌کنیم در ویندوز چه کنیم.

Back to Top