به ما بپیوندید

شصت ثانیه:فعال‌کردن تائید هویت دو مرحله ای در فیسبوک

11/14/2017

برای امنیت بیش‌تر در فیس بوک بهتر است که تایید هویت دو مرحله‌ای را فعال کنیم. در این ویدئو کوتاه با چگونگی این امر آشنا می شویم.

Back to Top