به ما بپیوندید

شصت ثانیه:ایجاد فولدرهای مخفی در ویندوز با امکانات خود ویندوز​

11/14/2017

در این ویدئو می‌اموزیم که برای ایجاد فولدرهای مخفی و بی‌نام و نشان در ویندوز با خود امکانات ویندوز چه باید بکنیم.

 

Back to Top