به ما بپیوندید

شصت ثانیه: نحوه فعال کردن تایید هویت دو مرحله‌ای در اینستاگرام

11/25/2017
برای امنیت اینستاگرام فعال‌کردن تایید دو مرحله‌ای بسیار راه‌گشا است. در این ویدئو کوتاه با چگونگی فعال‌کردن تایید هویت دو مرحله‌ای در اینستاگرام آشنا می‌شویم.
 

Back to Top