به ما بپیوندید

شصت ثانیه: هویت دو مرحله ای در توئیتر

11/29/2017
برای امنیت بیش‌تر توئیتر نیازمند آن هستیم که هویت دومرحله‌ای را در توئیتر فعال کنیم. در این ویدئو آموزشی کوتاه با دو مرحله‌ای کردن هویت در توئیتر آشنا می شویم.
 

Back to Top