به ما بپیوندید

شصت ثانیه: ورود به تلگرام با پروکسی بدون فیلترشکن جانبی

01/01/2018

در این ویدئو کوتاه می‌آموزید که چگونه با پروکسی و بدون فیلترشکن وارد تلگرام بشوید.

Back to Top