به ما بپیوندید

به مناسبت هفته خلع سلاح

به مناسبت هفته خلع سلاح - بهنام محمدی
هفته پایانی ماه اکتبر، ۳۰-۲۴ اکتبر هر سال از سوی سازمان ملل متحد، به عنوان هفته خلع سلاح نامگذاری شده است.
Back to Top