به ما بپیوندید

وزارت ارتباطات و وزیر جدید!

وزارت ارتباطات و وزیر جدید!
جواد آذری جهرمی عضو وزارت اطلاعات دوران احمدی نژاد و بازجوی فنی برخی از زندانیان سال ۸۸، به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتصاب شد.
 
Back to Top