به ما بپیوندید

آپدیت سیستم عامل

02/21/2018
برخی از ما به آپدیت‌کردن سیستم عامل خود بی‌توجه هستیم و به بهانه‌های مخحتلف از انجام آن سر باز می‌زنیم. این کار می‌تواند دست هکرها را برای هک‌کردن ما باز بگذارد. می‌پرسید چگونه؟ با دیدن این ویدئو کوتاه با چگونگی آن آشنا می‌شوید.

Back to Top