به ما بپیوندید

تواناتک‌شو - قسمت ۱۶

06/26/2017

از «دولت الکترونیک» چه می‌دانید؟ واژه دولت الکترونیک را بارها شنیده‌ایم. ابزارهای دیجیتال، سایت‌های اینترنتی، تلفن‌های هوشمند و ایمیل و پیام‌رسان جایگزین مراجعه حضوری به ادارت و صف‌های طویل متقاضیان و فتوکپی شناسنامه و مانند این می‌شود. دولت الکترونیک شکل می‌گیرد.

 

 ۱-شبکه‌های اجتماعی و شکاف بین شهروندان

۲-روزنامه‌نگاری کاوشگر توسط شهروند

۳- دورنمای اینترنت در ایران

۴- رواج روبات‌ها

۵- حملات هکری فیشینگ

Exported: 
Back to Top