به ما بپیوندید

ایجاد محدودیت دسترسی برنامه‌ها به اینترنت با فایروال ویندوز

01/09/2018

در این برنامه کوتاه اموزش داده می‌شود که چگونه می‌توان با استفاده از  فایروال ویندوز دسترسی برنامه به اینترنت را مسدود کرد.

Back to Top