به ما بپیوندید

استیون هاوکینگ "خاموش شد"!

استیون هاوکینگ "خاموش شد"! - بهنام محمدی

استیون هاوکینگ، فیزیکدان و فضاشناس سرشناس بریتانیایی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه گاردین درباره ی مرگ گفت: "  در ۴۹ سال گذشته من همواره با احتمال وقوع یک مرگ زودرس زندگی کرده‌ام. من از مرگ نمی‌ترسم ولی عجله‌ای هم برای مردن ندارم. از نظر من مغز مثل کامپیوتری است که با از کار افتادن قطعات آن از حرکت باز خواهد ایستاد. چیزی به عنوان بهشت و یا حیات پس از مرگ وجود ندارد. این یک داستان افسانه‌ای برای کسانی است که از تاریکی مرگ می‌هراسند."

Back to Top