به ما بپیوندید

به مناسبت روز کنترل کیفیت

به مناسبت روز کنترل کیفیت - بهنام محمدی

روز ۱۸ آبان در ایران، روز کنترل کیفیت نامیده شده است. آیا در ایران یک نظام کنترل جامع برای رسیدن به اهدافی چون بهبود مستمر و مداوم کیفیت، کاهش هزینه های تولید در عین بالابردن راندمان تولید، افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان و در نهایت دستیابی به نتایج پایداراقتصادی وجود دارد؟

Back to Top