به ما بپیوندید

تکنولوژی در برابر زورگیری

12/22/2015

در این ویدئوی آموزشی حسین به شما اپلییکیشن‌هایی را معرفی می‌کند که به کمک آنها می‌توانید خود را در موقعیت‌های خطرناک مانند زورگیری نجات دهید.

Back to Top