به ما بپیوندید

ارور در وصل به كانال تلگرام

5 ارسال / 0 جدید
آخرین پست
barani.barfi
ارور در وصل به كانال تلگرام

دوستان سلاميكي از دوستان من در ايران وقتي ميخواد به كانال تلگرام وصل بشه و آدرس آن را در يو ار ال برازر ميزنهيك اروري برايش مي آيد و نميتواند وصل شود. چه كار بايد بكنه؟ارورش اينه: Sorry, I'm not a real bot, they just made me for backward compatibility. I can't really answer any questions.

فیس بوک

Back to Top