به ما بپیوندید

آیا عقد قرارداد بین ایران و شرکت‌هایی مانند گوگل و یاهو را در تضاد با امنیت کاربران داخل کشور می‌بینید؟

Back to Top