به ما بپیوندید

نخبگان ایرانی

پنج‌شنبه, آوریل 5, 2018

در این ویدئو کوتاه با تعدادی از نحبگان ایرانی در حوزه تکنولوژی آشنا می‌شویم.

Back to Top