به ما بپیوندید

توصیه‌های امنیت دیجیتال برای فعالان مدنی و سیاسی

01/11/2018

در این ویدئو کوتاه با تعدادی از توصیه‌های امنیت دیجیتال مهم برای فعالان سیاسی و مدنی آشنا می‌شویم.

Back to Top