به ما بپیوندید

فریب با کسب اطلاعات

03/12/2018

در این ویدئو کوتاه می‌بینیم که چگونه هکرها به راحتی می‌توانند از خودمان اطلاعاتمان را بگیرند و ما را هک کنند.

 

Back to Top