به ما بپیوندید

فلش‌دیسک ناشناس ممنوع

03/05/2018

بارها پیش آمده که فلش‌دیسک خود را به کامپیوتری ناشسناس وصل کرده‌ایم و یا برعکس فلش‌دیسکی ناشناس را به کامپیوتر خود متصل کرده‌ایم که این هر دو بسیار خطرناک است. در این ویدئو کوتاه با انواع خطرات این کار و همینطور شیوه‌ی مقابله با آن آشنا می‌شویم

Back to Top