به ما بپیوندید

قفل شکسته ممنوع!

02/28/2018
بسیار پیش آمده که به خاظر ارزانی قیمت از نرم‌افزارهای قفل‌شکسته استفاده کرده‌ایم. در این ویدئو کوتاه خظرهای این کار گوشزد می‌شود.
 

Back to Top