تماس وزیر بهداشت ترکیه با وزیر بهداشت جمهوری اسلامی

وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد ایران تقاضا کرده بود یک هیئت برای دریافت اطلاعات عملی از ما اعزام شود، اما ما گفتیم به ترکیه نیایید و از طریق اسکایپ ارتباط برقرار کنیم.

تلگرام