دنیا در مقابل چین و فریبکاری‌اش

در حاشیه پنهان‌کاری و آمار و اطلاعات دروغ حکومت چین درباره مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در این کشور

تلگرام