فیلتر می‌کنیم، پول در میاریم

علی‌رغم فیلترینگ گسترده حکومتی در ایران، فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های داخلی به راحتی و به طور رسمی فروخته می‌شوند. فروش سالانه این ابزارهای ناامن دست‌کم ۶۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد. اما پشت پرده این ماجرا چیست؟