اینستاگرام تتلو را برای همیشه ازشبکه‌اش اخراج کرد

پس از این‌که امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از ایجاد «حرمسرا» برای خود گفت و دختران «۱۵ تا ۲۰ سال» را برای ورود به آن فراخواند، اینستاگرام صفحه او را برای همیشه بست.

تلگرام