اینترنت مورد پسند آقا، با کمک برادران چینی

نبویان، عضو مجلس شورای اسلامی: «با همکاری چینی‌ها بر فضای مجازی حاکمیت پیدا می‌کنیم.»

تلگرام