برای ویلیام انگلیش، مخترع ماوس

ویلیام انگلیش، مخترع ماوس، ۵ مرداد ۱۳۹۹ (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۰) در ۹۱ سالگی از دنیا رفت.

تلگرام