به ما بپیوندید

۶۰ ثانیه: بازگرداندن ایمیل فرستاده‌شده در جی میل

بسیار پیش آمده که ایمیلی را ارسال می‌کنیم و سریع متوجه می‌شویم که ایمیل را اشتباه ارسال کرده‌ایم و دوست داریم که ایمیل فرستاده شده به مقصد نرسد. شما با این ویدئوی ۶۰ ثانیه‌ای درمی‌یابید که چگونه می‌توانید پس از ارسال ایمیل در جی‌میل از رسیدن آن به مقصد جلوگیری کنید و کاری کنید که ارسال نشود.
 
Back to Top