به ما بپیوندید

شصت ثانیه: نصب تلگرام در ویندوز

08/21/2017

در این ویدئو کوتاه از مجموعه «شصت ثانیه» با چگونگی نصب تلگرام در ویندوز آشنا می‌شوید.

Back to Top