به ما بپیوندید

شصت ثانیه: پاک کردن مطمئن فایل‌ها بدون قابلیت بازیافت در ویندوز

08/28/2017

در این ویدئو کوتاه می‌آموزسد که چگونه در ویندوز فایل‌ها را طوری پاک کنید که قابلیت بازیافت نداشته باشد.

Back to Top