به ما بپیوندید

شصت ثانیه: روش ارسال و فوروارد مطالب به خود در تلگرام

09/18/2017
اگر بخواهید مطلبی را در تلگرام برای خود ارسال یا فوروارد کنید چه باید کرد؟ در این ویدئو کوتاه با آن آشنا می‌شوید.

Back to Top