به ما بپیوندید

شصت ثانیه: چگونگی ایجاد نظرسنجی در تلگرام

09/25/2017
در این ویدئو کوتاه با چگونگی ایجاد نظرسنجی در تلگرام آشنا می‌شوید.
 

Back to Top