به ما بپیوندید

شصت ثانیه: ایمیل محرمانه در جی میل با قابلیت خذف اتوماتیک در شصت ثانیه (گوگل کروم)

10/09/2017
در این ویدئو می‌آموزیم که چگونه ایمیلی محرمانه برای دیگران ارسال کنیم که در فاصله‌ی کوتاهی ایمیل به خودی خود پاک بشود. فرد گیرنده ایمیل در این فرصت کوتاه می‌بایست این ایمیل را بخواند.

Back to Top