به ما بپیوندید

شصت ثانیه: دستیابی به اطلاعات سریع درگوگل

10/17/2017
برای جست‌وجو در گوگل اگر شیوه‌های مناسبت‌تر جست‌وجو را بدانیم کارمان با سهولت بیشتری انجام می‌شود. در این ویدئو کوتاه با این امر آشنا می‌شویم.

Back to Top