به ما بپیوندید

شصت ثانیه: دانلود ویدیو و موزیک از توئیتر

10/27/2017
بسیار پیش آمده که بخواهیم ویدئویی را که در توئیتر دیده‌ایم و خوشکان آمده را دانلود کنیم. در این ویدئو کوتاه می‌آموزیم که چگونه ویدئو را از توئیتر دانلود کنیم.

Back to Top