به ما بپیوندید

شصت ثانیه: نحوه فعال کردن تایید هویت دو مرحله‌ای در گوگل

11/25/2017
 
برای امنیت بیش‌تر جی‌میل می‌بایست تایید هویت را در آن دو مرحله‌ای کرد. در این ویدئو می‌آموزیم که چگونه تایید هویت دومرحله‌ای را در جی‌میل فعال کنیم.
 

Back to Top