به ما بپیوندید

شصت ثانیه :تغییر شماره تلگرام با حفظ اطلاعات

11/29/2017
در این ویدئو کوتاه می‌آموزیم که چگونه شماره تلگرام خود را تغییر دهیم بدون اینکه اطلاعات خود را از دست بدهیم.
 

Back to Top