به ما بپیوندید

شصت ثانیه: رفع ریپورت در تلگرام

12/11/2017

گاهی اتفاق می‌افتد که تلگرام ما بی هیچ دلیل خاصی مسدود (بلاک) می‌شود. در این ویدئو می‌آموزیم که برای رفع بلاک چه باید انجام دهیم.

 

Back to Top